Niedziela, 31 maja 2020 r.

  1. Zesłanie Ducha Świętego – według Dziejów Apostolskich wydarzenie, które miało miejsce w 50. dniu po zmartwychwstaniu Chrystusa. Na zebranych w wieczerniku apostołów zstąpił Duch Święty. Apostołowie zaczęli przemawiać w wielu językach oraz otrzymali inne dary duchowe – charyzmaty (Dz.Ap. 2,1-11). Wydarzenie to zostało zapowiedziane przez Jezusa przed jego Wniebowstąpieniem.
  2. W tym tygodniu są dni odnowy duchowej: pierwszy czwartek, piątek, sobota miesiąca. Tradycyjnie w czwartek modlitwa o nowe powołania; w piątek wynagradzamy NSPJ; w sobotę wynagradzamy Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. Różaniec po Eucharystii o godz. 9.00.
  3. W związku ze zdjęciem dyspens, obowiązuje przykazanie: pamiętaj, abyś dzień święty święcił przez udział we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Można odnieść wrażenie, że dla niektórych dyspensa stała się jakby bożkiem usprawiedliwiającym od spowiedzi i Eucharystii. Wszelkie bożki są odrzuceniem Pierwszego przykazania Bożego: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”. Dorośli są odpowiedzialni za wychowywanie dzieci i młodzieży do umiłowania m.in. spowiedzi i Eucharystii. Bez tych sakramentów życie duchowe zapoczątkowane w chrzcie w człowieku młodym i dorosłym zamiera.
  4. Kalendarz liturgiczny: w poniedziałek po zesłaniu Ducha Świętego święto NMP Matki Kościoła; w środę wsp. świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy; w czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana; następna niedziela, 7 czerwca, jest Uroczystością Najświętsze Trójcy.
  5. Nabożeństwa czerwcowe franciszkanie będą celebrować w dni powszednie (oprócz sobót) o godz. 15.00.
  6. Dziękujemy za dary serc dla odbudowywanej świątyni franciszkańskiej. W ostatni czasie złożyli je in.: Maria Stefanek, Beata Dołomisiewicz, Helena Rysciuk, Telesfor Molas, Mirosława Dziedzic, Robert Kopczyński, Anna Mazurek, Renata Dolinna, Elżbieta Anna Kurzępa, Elżbieta Brzozowska, Barbara Anna Fijołek, Zofia Felczak, Bożena Lenard, Leokadia i Henryk Piwko, Elżbieta Halina Gustaw, Paweł Kapłon, Irena Adamczuk, Grzegorz Pupiec, Maria i Stanisław Kostrubiec, Zofia Felczak, Jadwiga i Rafał Smyk, Maria Lubczyk, Wiesława Lizak, Rodzina Chrzanów. Na organy ofiary złożyli: Jadwiga Mazurek, Maria i Stanisław Kostrubiec. Pod Twoją obronę…
  7. Módlmy się za zmarłych oczekujących naszej modlitwy i dobrego życia. W minionym czasie zmarł śp. Edward Myszkowski z ul. Sienkiewicza, lat 62. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…